Dossier: Digitalisering

Installateurs krijgen bij de uitvoering van hun werk op alle gebieden te maken met digitalisering. Installaties zijn steeds vaker ‘smart’ of digitaal verbonden. En ook de dagelijkse werkzaamheden hebben steeds vaker een digitale component. Van het installeren met een behulp van een iPad of laptop tot integrale gegevensuitwisseling met bouwpartners. Het belang van digitale vaardigheden boven op de technische vakspecifieke vaardigheden neemt daarmee in snel tempo toe. Bij deze nieuwe vaardigheden horen ook nieuwe verantwoordelijkheden. Zoals aandacht voor cybersecurity

Alle content over het thema digitalisering dat op Trendfiles verschijnt wordt verzameld in dit dossier.