Trendfiles Talks – Fred van Houten

Over Smart Industry en de veranderende klantvraag en de toekomst voor installatiebedrijven daarin. Fred van Houten, hoogleraar design engineering Universiteit Twente.

Dossier:
Onderwerp:

Bij heel veel installateurs staat niet goed op het netvlies dat er al zo veel is dat mensen gewoon zelf kunnen doen. Als het installatiebedrijf dat niet ook kan aanbieden hebben ze een achterstand.

Industrie 4.0, bij ons Smart Industry, komt overwaaien uit Duitsland en komt neer op het samenvloeien van industriële automatisering en internet. Duitsland richt zich vooral op de hardware en in Nederland richten wij ons meer op het incorporeren van nieuwe businessconcepten. Mensen raken gewend aan de digitale maatschappij en de digitale interface. En willen dat […]

De grote verandering van industrie 4.0 is dat je veel sneller kleinere orders kunt verwerken. En als mensen zich realiseren dat je in veel kleinere series kunt bestellen gaat dat ook gebeuren. Dat is een andere manier van zaken doen die misschien nog wel belangrijker is dan die koppeling van internet aan de hardware.

Je gaat anders met je klant om want die eist meer transparantie, specificatie en configuratiemogelijkheden. Zowel de particuliere markt, als de industrie en de complexe bouwwerken. En dan niet alleen bij het inrichten maar ook bij het beheren en het modificeren. En dat vereist gereedschappen die wij nu nog niet toepassen.

Natuurlijk blijft er vraag naar een installateur, maar de vraag van de klant zal anders worden. Die is beter geïnformeerd en wil meer zelf configureren. En dat moet jij vervolgens wel kunnen uitvoeren. In de automotive is dat al heel normaal, maar in de bouw nog niet.

Tegenwoordig wordt van grote bouwwerken van te voren een complete digitale ‘mock-up’ gemaakt. En vervolgens kunnen al die partijen voordat je daadwerkelijk gaat bouwen met elkaar aan tafel om de details te bespreken en tot een compromis te komen dat voor iedereen werkt. Heel anderss dan vroeger. Het wordt een multiplayer game als het ware.

Er gebeurt al wel wat met BIM maar het systeem is nog niet volledig uitgedacht. Het is eigenlijk nu nog vooral de start van de awareness dat er iets moet gebeuren. Maar onduidelijk is nog in welke modaliteit ga je het gebruiken. En ook de terugkoppeling van de interactiviteit in de user interface moet nog […]

We moeten anders gaan denken in de bouw. Een gebouw staat niet meer voor de eeuwigheid maar is een tijdelijke opslag van materialen. ‘Buidlings as material banks’. En dan ga je anders naar gebouwen en de gewenste flexibiliteit kijken. Niet alleen als aannemer maar ook als installateur.

De allereerste competentie die je nodig hebt in de 4.0 wereld is begrijpen wat je klant wil. Daarnaast moet je weten wat de techniek levert en gaat leveren in de toekomst. En hoe verder in de toekomst, hoe meer onzeker dat is. Dus de vraag in de industrie is ‘hoe kan ik mijn productieproces versnellen […]

Zorg ervoor dat je altijd de hele cirkel in beeld hebt. Als je er een pure seriële keten van maakt dan komt de laatste partij niet goed aan de beurt en het meeste leer je juist van wat er fout is gegaan in de praktijk. We zien te vaak dat die ervaring niet worden teruggekoppeld […]

Wees bewust van wat er aan technologie langs komt maar ook wat er gebeurd in je omgeving. Anticipeer op wat er om je heen gebeurd en naarmate je dat beter kan heb je betere business