Profiel TI branche en TI beroepen in de techniekketen

Hoe wordt er door werknemers en door werkgevers in de technische installatiebranche gedacht wordt over arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

In welke mate en op welke punten zijn werkgevers en werknemers het met elkaar eens en op welke punten lopen de meningen uiteen? Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO.

Het rapport biedt belangrijke aanknopingspunten om het werk en het werken in de TI aantrekkelijker te maken. Daarnaast wordt er in het rapport een profiel geschetst van de bedrijven en de werknemers in de branche. Een ding dat daarbij direct opvalt is dat de arbeidsmarkt van de TI weinig gevarieerd is.