Trendfiles Talks – Henk Volberda

Over de samenhang tussen sociale innovatie en technologische innovatie, talentherkenning en nieuwe businessmodellen. Henk Volberda, Hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit en wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centre for Business Innovation.

Mensen kunnen veel meer dan we denken. De meeste werknemers komen ’s ochtends op hun werk, hangen hun talent aan de kapstok en gaan aan het werk!

Ondernemers binnen een organisatie, intrapeneurschap, dat zien we nog weinig in Nederland. Dat komt niet omdat mensen dat niet kunnen maar omdat ze denken dat daar geen ruimte voor is.

Eigenschappen van een ondernemende werknemer zijn risico’s durven nemen, investeren in lange termijn, verantwoordelijkheid nemen en daar ook de bevoegdheden voor krijgen

Een intrapeneur mag natuurlijk fouten maken, niet ieder idee zal succesvol zijn. Maar als je van je fouten leert neemt je innovatiesnelheid toe. Voorbeeld : Google. Wees niet alleen bezig met de business of today maar geef je installateurs lummeltijd.

Driekwart van je innovatiesucces wordt bepaald door investeringen in sociale innovatie (noemt voorbeelden) en maar een kwart door investering in technologie.

Sociale innovatie is alleen succesvol met management 4.0. Bedrijven die investeren in hun werknemers zijn het meest innovatief en succesvol.

Als je niet meer samen een pizza kunt delen is het team te groot. Kleine teams, dwars door de organisatie heen zijn wendbaar en flexibel en dat komt de innovatiekracht van een bedrijf ten goede. Innovatie ontstaat vaak op het grensgebied van afdelingen en expertises.

Ouderen geen barrière voor innovatie. Voorbeeld R’dams haven waar spannende interactie tussen kraanmedewerkers van verschillende generaties plaatsvindt.

De helft van de basisschoolkinderen gaat straks functies uitoefenen die nu nog niet bestaan. Dus medewerkers moeten niet denken dat de kennis van nu toereikend is voor straks. Investeren in kennis in zowel de diepte als de breedte is nodig voor flexibele inzetbaarheid. O&O fondsen moeten dit ondersteunen.

Informeel leren is net zo belangrijk als klassikaal leren. Onverwachte contacten met bv collega’s zorgt dat je je kennis in een andere context plaatst.

Als je wilt innoveren moet je gaan voor lange termijn en daarbij samenwerken met partners binnen en buiten je bedrijf. Vertrouwen is daarbij belangrijk.

Investeren in je medewerkers, in de diepte en de breedte, dan kunnen bestaande werknemers die omslag ook maken.

Bedrijven moeten nadenken over hoe ze hun businessmodel aanpassen. ‘Wie is de AriBNB/Uber in mijn bedrijfstak en wat kan ik doen’. Maar bedrijven zitten in ontkenningsfase omdat het nu weer goed gaat.

Het hoeft niet in één keer, maar aan de rand van het bedrijf kun je wel werken aan een nieuw businessmodel dat uiteindelijk het oude zal opeten. Zoals een freemium business, waarbij diensten gratis worden aangeboden maar je betaald voor de ‘add ons’. Als je het zelf niet doet doet een nieuwe toetreder het wel.

We moeten af van het idee dat organisaties gemanaged worden door een CEO die alles wel weet. We moeten toe naar organisaties die wendbaar zijn en faciliteren dat medewerkers die dicht op de klant zitten met nieuwe ideeën en businessmodellen komen.

Bedrijven die naast technologische innovatie ook investeren in sociale innovatie hun omzet kunnen verviervoudigen, mensen hebben meer plezier hebben in hun werk wie wil dat nou niet….

Als je investeert in sociale innovatie ga je altijd door de J-curve. Dan moet je niet meteen angstig worden als de performance eerst afneemt. Geef mensen even de tijd.