Trendfiles Talks – Juliette Walma van der Molen

Trendfiles Talks met Juliette Walma van der Molen, hoogleraar talentontwikkeling, wetenschap en techniek aan de Universiteit Twente. Over het ontwikkelen van een leven lang leren mentaliteit in de bedrijven en het onderwijs. En het mislopen van een grote groep geschikte leerlingen voor techniekopleidingen als gevolg van stereotype beeldvorming.

We moeten kinderen al op de basisschool vaardigheden en houdingen aanleren die cruciaal zijn om te kunnen functioneren in een maatschappij waar voortdurend geïnnoveerd zal worden.

We weten niet zo goed wat de toekomst zal brengen op het gebied van technologische innovatie, maar we weten wel dat het heel erg hard zal gaan. Dat betekent dat de vakkennis die je nu opdoet in de opleidingen veel sneller dan nu, verouderd zal zijn. Een leven lang leren mentaliteit is dan de belangrijkste […]

Voor de werkgevers en werknemers in de installatietechniek is het zaak nu een cultuur te creëren waarin je het samen doet en van elkaar leert. Dat is ook belangrijk voor de talentontwikkeling van je oudere werknemers en vooral ook voor het aantrekken van jongeren.

Alleen af en toe een cursus volgen is een hele eenzame manier van professionaliseren. Je moet juist nu meer vraaggestuurd leren, in teamverband binnen je bedrijf.

De verantwoordelijkheid voor het leren wordt vaak door zowel werknemers als werkgevers bij de andere partij gelegd. Terwijl het natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid is waarbij je de koppen bij elkaar zou moeten steken om de beste oplossingen te zoeken.

Werkgevers moeten ook hun leven lang leren en vooral op het gebied van mensenmanagement. Maar ook niet alleen, maar juist samen met andere bedrijven en zelfs bedrijvenoverstijgend binnen de branche.

Evaluaties, cijfers, diploma’s, gaan vaak over een eindresultaat, een product of een competentie. Maar het is belangrijk om ook vaardigheden als een positieve houding, doorzettingsvermogen, goed kunnen samenwerken en communiceren, te waarderen.

Het is voor iedereen in de branche en in de opleidingen goed om zich te realiseren dat ze een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken. Deze beeldvorming is ook cruciaal voor de instroom van nieuwe studenten.

Bedrijven kunnen een positieve rol spelen in de beeldvorming over technische richtingen op de basisschool. Door met echte projecten en vraagstukken de klas in te gaan.

We verliezen in het voorgezet onderwijs, met name op het vmbo en de route naar het mbo veel leerlingen die ten onrechte denken dat de techniek geen toekomstperspectief voor hen biedt. En dat is een urgent probleem omdat het tekort op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt vanwege de aanstaande vergrijzingsgolf.

Voorlichting en een positief perspectief bieden is belangrijk om de beeldvorming van de branche te veranderen zodat meer leerlingen een bewuste keuze maken voor een technische richting.

Nederland loopt enorm achter als het gaat om meisjes die kiezen voor een technische opleiding. Dit valt samen met een stereotype beeld dat meisjes hebben van de branche. Dat betekent wel dat de branche een grote groep potentiële instroom verliest.

Technische bedrijven zouden actief hun best moeten doen om de stereotype beeldvorming van de branche te kantelen. Door meer vrouwen in dienst te nemen en in de voorlichting beter aan te sluiten op de behoefte van meisjes om een maatschappelijk rol te spelen.

Bedrijven, of ze nou groter of kleiner zijn, zouden veel beter hun best kunnen doen om zich als innovatief bedrijf te profileren. En innovatief houdt in dat je niet alleen nieuwere technieken gebruikt, maar dat je ook innovatief bent in hoe je je mensen opleidt.