Uitstroom jongeren met een achtergrond buiten Europa uit mbo-techniek

Uit de inleiding:

Wegens grote personeelstekorten in de technische sector is het bewandelen van nieuwe wegen noodzakelijk. Wat kan de technische sector doen om te zorgen dat meer jongeren met een achtergrond buiten Europa er komen (en blijven) werken? Die vraag staat centraal in deze publicatie.

Wat weten we over hoe het gaat met deze groep met een achtergrond buiten Europa? Lopen zij tegen dezelfde dingen aan als vrouwen? 

Kan de toolbox die ontwikkeld is voor vrouwen in de ICT (Gender Include IT) makkelijk ‘omgebouwd’ worden voor deze groep, of zijn heel andere interventies nodig? In deze publicatie vind je de resultaten van deze zoektocht. We hopen dat je er inspiratie uithaalt om ook onderzoek te gaan doen naar dit onderwerp, of om er in het onderwijs of op de werkvloer mee aan de slag te gaan.