Werkplekleren in de techniek

De zes technische O&O-fondsen (A+O, OOM, OTIB (nu Wij-Techniek), OOMT, OOC en OVP) hebben een project opgestart gericht op werkplekleren in de techniek. 

Werkplekleren omvat al het leren van medewerkers op de werkplek, van gerichte werkplekopdrachten en werkinstructies tot en met het spontane leren dat voortkomt uit het uitvoeren van nieuwe, complexere opdrachten. 

Binnen de techniek gaan de technologische ontwikkelingen razendsnel en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een belangrijk thema. De aanname is dat werkplekleren een belangrijke bijdrage aan de wendbaarheid en continue ontwikkeling van medewerkers en bedrijven kan leveren. Er wordt al veel geleerd op de werkplek binnen de techniek, maar mogelijk kan deze vorm van leren nog meer en effectiever ingezet worden. Het doel van deze studie is om de theoretische en actuele kennis van dit thema verder te onderzoeken en toegankelijker te maken. 

De centrale vraag in deze studie luidt:

Is het mogelijk om werkgever en werknemer binnen de technische sector blijvend te beïnvloeden waardoor het effect van werkplekleren wordt vergroot? 

De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek en aangevuld met tien ‘good practices’ uit de technische branche. De deelnemende fondsen hebben voor dit doel ieder bedrijven geselecteerd die vervolgens zijn bezocht en waar door middel van interviews en observaties bij de ‘good practice’ in beeld is gebracht. Deze good practices zijn in de studie opgenomen ter illustratie van de theorie.