Persoon: Jacques Zeelen

 • Vakman van de toekomst blijft in ontwikkeling

  De technisch vakman van de toekomst blijft zichzelf en zijn of haar loopbaan ontwikkelen. Loopbaanbegeleiding is daarbij van groot belang. »

 • Technisch vakman van de toekomst is..

  De technisch vakman van de toekomst is iemand die van zijn of haar vak houdt, met onzekerheid kan omgaan en multidisciplinair kan werken. »

 • Vakmanschap buiten het boekje

  Vakmanschap betekent ook dat de professional de ruimte moet krijgen en nemen om, buiten het protocol om, naar de beste oplossingen te zoeken. »

 • Vakmanschap beschermen

  Vakmanschap beschermen is goed maar blijf wel openstaan voor innovatie en samenwerking over de grenzen van je eigen vak heen. »

 • Vakmanschap en kennis delen op de werkplek

  De uitdaging is ook om te zorgen dat de werkplek ook meer leerpotentieel krijgt. »

 • Praktijk en opleiding beter aansluiten

  Bedrijven en opleiding moeten samenwerken om zowel het onderwijs als de werkplek ‘leerrijker’ te maken. »

 • Bedrijven en opleidingen gaan samenwerken

  De samenwerking tussen bedrijven en opleiding binnen het TTV project komt op gang nadat er eerste gezocht moest worden naar een gemeenschappelijke taal. »

 • Project toekomstbestendig vakmanschap

  Binnen het Project Toekomstbestendig Vakmanschap werken verschillende partijen samen om tot een nieuw type opleiding te komen. »

 • Praktijkopleiding moet mee met ontwikkeling

  ROC’s moeten mee in de ontwikkelingen en zich meer openstellen voor levenlang leren want de urgentie vanuit het werk is groot. »

 • Vakmanschap vraagt nieuwe vaardigheden

  Uit onderzoek onder werkgevers blijkt dat er grote behoefte is aan ’techneuten die kunnen praten’ en goed kunnen samenwerken met klant en andere disciplines »

 • Technisch vakmanschap vraagt hoger opgeleiden

  Niet altijd streven naar hoger opleiden maar vooral in het MBO ‘dieper en rijker’ leren. »

 • Trendfiles Talks – Jacques Zeelen

  Trendfiles Talks – Jacques Zeelen

  Trendfiles Talks met Jacques Zeelen, hoogleraar lifelong learning aan de Rijksuniversiteit Groningen. Over dieper en rijker leren op het MBO in plaats van streven naar hoger opgeleiden, over het project Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap (TTV) en over de noodzaak van samenwerking tussen bedrijven en opleidingen. »