Persoon: Beate van der Heijden

 • Werknemers en verantwoordelijkheid

  Voor de inschatting van je eigen competenties is zelfvertrouwen en autonomie om je werk naar eigen inzicht in te richten van groot belang. Sociale steun van een leidinggevende is daarbij heel belangrijk. Er is nog veel winst te behalen als het vertrouwen tussen werkgever en werknemer wat meer aandacht krijgt. »

 • Wie is de leermeester

  Als wij aan een coach denken, denken we vaak aan een oudere werknemer die de jonge nieuwkomer kennis en vaardigheden en cultuurinvloeden binnen de organisatie bijbrengt maar je ziet dat er steeds meer belangstelling komt voor reversed mentoring waarbij een jongere ook een oudere coacht. »

 • Inzetbaarheid en functie (demotie)

  Ook in de TI waar grote groepen mensen fysiek belastend werk doen zou demotie veel meer bespreekbaar gemaakt moeten worden. »

 • Scholing voor oudere werknemers

  Gezien de snelheid waarmee functie-inhoud ontwikkelt is het absoluut de moeite waard om te investeren in training en opleiding. Zeker ook voor oudere werknemers. »

 • Andere manier van leidinggeven

  Leidinggevenden worden door de top van een bedrijf vaak afgerekend op de hier en nu prestaties. Het vergt durf maar het zou beter werken als de top van een bedrijf de leidinggevende ook gaat afrekenen op het employability beleid en de lange termijn visie. »

 • Verantwoordelijk voor inzetbaarheid

  Je ziet je steeds meer duale verantwoordelijkheid voor inzetbaarheid, althans in het beleid. Aan het vormgeven van deze richting in de praktijk, daar schort het nog heel erg aan. Langere termijn inzetbaarheid is vaak een de sluitpost terwijl dit op termijn tot ernstige problemen kan leiden. »

 • Inzetbaarheid door leven lang leren

  Jonge mensen zijn meer opgevoed met de gedachte dat loopbaandenken, competenties en vaardigheden continue actueel moeten worden gehouden. Dit noemen we life long learning denken. Terwijl de oudere werknemer is opgegroeid met life long employment. Maar ook die mensen moeten zich ervan bewust zijn dat de vervaltijd van hun kennis en functie-inhoud steeds korter wordt. »

 • Gevolgen voor kennis

  Kennis delen, toenemende informatisering en de technologische ontwikkelingen hebben allemaal grote gevolgen voor de kennis die van mensen gevraagd wordt om hun werk nog goed uit te kunnen voeren. »

 • Trendfiles Talks – Beate van der Heijden

  Trendfiles Talks – Beate van der Heijden

  Over inzetbaarheid en de noodzaak om te leren en kennis uit te wisselen. Life long employment maakt plaats voor life long learning. Beate van der Heijden, hoogleraar strategisch HRM Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan Open Universiteit Nederland en Universiteit Twente. »