Persoon: Henk Volberda

 • Sociale innovatie is investeren in de lange termijn

  Als je investeert in sociale innovatie ga je altijd door de J-curve. Dan moet je niet meteen angstig worden als de performance eerst afneemt. Geef mensen even de tijd. »

 • Bedrijven investeren massaal in sociale innovatie

  Bedrijven die naast technologische innovatie ook investeren in sociale innovatie hun omzet kunnen verviervoudigen, mensen hebben meer plezier hebben in hun werk wie wil dat nou niet…. »

 • Innovatie vraagt nieuwe leiderschap

  We moeten af van het idee dat organisaties gemanaged worden door een CEO die alles wel weet. We moeten toe naar organisaties die wendbaar zijn en faciliteren dat medewerkers die dicht op de klant zitten met nieuwe ideeën en businessmodellen komen. »

 • Nieuw businessmodel bedenken niet eenvoudig

  Het hoeft niet in één keer, maar aan de rand van het bedrijf kun je wel werken aan een nieuw businessmodel dat uiteindelijk het oude zal opeten. Zoals een freemium business, waarbij diensten gratis worden aangeboden maar je betaald voor de ‘add ons’. Als je het zelf niet doet doet een nieuwe toetreder het wel. »

 • Bestaande businessmodel voldoet niet meer

  Bedrijven moeten nadenken over hoe ze hun businessmodel aanpassen. ‘Wie is de AriBNB/Uber in mijn bedrijfstak en wat kan ik doen’. Maar bedrijven zitten in ontkenningsfase omdat het nu weer goed gaat. »

 • Nieuw soort medewerker voor nodig

  Investeren in je medewerkers, in de diepte en de breedte, dan kunnen bestaande werknemers die omslag ook maken. »

 • Vertrouwen is cruciaal voor innovatie

  Als je wilt innoveren moet je gaan voor lange termijn en daarbij samenwerken met partners binnen en buiten je bedrijf. Vertrouwen is daarbij belangrijk. »

 • Kennis delen stimuleert innovatie

  Informeel leren is net zo belangrijk als klassikaal leren. Onverwachte contacten met bv collega’s zorgt dat je je kennis in een andere context plaatst. »

 • Kennisverbreding onderdeel vakmanschap

  De helft van de basisschoolkinderen gaat straks functies uitoefenen die nu nog niet bestaan. Dus medewerkers moeten niet denken dat de kennis van nu toereikend is voor straks. Investeren in kennis in zowel de diepte als de breedte is nodig voor flexibele inzetbaarheid. O&O fondsen moeten dit ondersteunen. »

 • Innovatie komt van alle generaties

  Ouderen geen barrière voor innovatie. Voorbeeld R’dams haven waar spannende interactie tussen kraanmedewerkers van verschillende generaties plaatsvindt. »

 • Kleine teams goed voor sociale innovatie

  Als je niet meer samen een pizza kunt delen is het team te groot. Kleine teams, dwars door de organisatie heen zijn wendbaar en flexibel en dat komt de innovatiekracht van een bedrijf ten goede. Innovatie ontstaat vaak op het grensgebied van afdelingen en expertises. »

 • Sociale innovatie stimuleren van buitenaf

  Sociale innovatie is alleen succesvol met management 4.0. Bedrijven die investeren in hun werknemers zijn het meest innovatief en succesvol. »