Persoon: Jan Jonker

 • De toekomst is ‘smart’

  ‘Smart’, ‘sustainable living’ etc. Allemaal fancy woorden waar we doorheen moeten kijken. Het gaat om de fundamentele ontwikkelingen. En die zijn te splitsen in twee type vragen : snelle kortlopende vragen en trage vragen die inzicht vragen in maatschappelijk ontwikkelingen voor de lange termijn waar nieuwe concepten voor nodig zijn. Bedrijven die dat kunnen omzetten… »

 • Businessmodel vs. verdienmodel

  Bedrijven halen die twee vaak door elkaar. Een verdienmodel is niks anders dan het tellen van de pecunia’s maar het gaat er juist om welke waarde organiseer je met je bedrijf? En je klant moet dat dan herkennen en waarderen. Anders gaat straks de bel niet meer. Klanten kunnen steeds meer zelf organiseren. En doen… »

 • Wat is duurzaam ondernemen

  Duurzaam ondernemen heeft twee betekenissen, enerzijds de moderne variant van je eigen bedrijfsvoering, circulair omgaan met je grondstoffen die eindeloos meegaan. Anderzijds de klantvraag honoreren met een conceptuele oplossing van zijn duurzaamheidvraag. »

 • Duurzaam is het magische woord

  Duurzaam lijkt wel een toverwoord. Maar installateurs van zonnepanelen moet zich eens achter de oren krabben hoe duurzaam conceptueel dat eigenlijk is. Want alleen een paar zonnepanelen installeren wordt uiteindelijk een moeizaam verhaal over rendement. Het wordt pas interessant als je dat collectief doet en koppelt aan andere duurzame oplossingen. En daar valt nog een… »

 • Voor kleine bedrijven een grote stap

  Ondernemen betekent, ook voor kleine bedrijven, alle ramen en deuren open zetten en kijken en vragen hoe de maatschappij er uit gaat zien en daarop proposities ontwikkelen. Dat is veel gevraagd misschien maar het grootste deel van onze economie draait op kleine bedrijven. En kleine bedrijven kunnen veel meer samen op zoek naar nieuwe oplossingen. »

 • Kansen voor kleine bedrijven

  Kleine bedrijven zijn vaak goed geworteld in hun lokale samenleving en hebben allerlei eigenschappen om te overleven. Maar ze moeten wel in beweging komen. Kritisch kijken naar bijvoorbeeld hun personeelsbestand dat vaak uit teveel oudere mensen bestaat. Terwijl ze juist ook jonge mensen nodig hebben met de know how van de nieuwe techniek. »

 • Dat vraagt om nieuwe businessmodellen

  Het sleutelwoord in deze tijd is samenwerken. Over de keten heen, met klanten, met producenten. Niet alleen voor een technische oplossing maar steeds vaker ook binnen maatschappelijke vraagstukken waar je met alle partijen samen een oplossing voor gaat zoeken. Je ziet dat bestaande bedrijven dat nog erg moeilijk vinden. »

 • Bedrijven moeten meebewegen

  Bedrijven moeten eerst beseffen dat zij het spel, de business niet meer bepalen. De consument is aan zet, die komt met vragen. En bedrijven moeten samen met die klant werken aan een concept dat ze gezamenlijk ontwikkelen en financieren. »

 • Installatiesector moet in beweging komen

  Bestaande bedrijven hebben heel veel moeite om alle nieuwe ontwikkelingen te incorporeren in hun organisatie, in wie ze zijn en wat ze doen. Daarmee wordt de afstand tussen wat technologisch kan en wat organisaties zouden moeten kunnen, steeds groter. En dat leidt uiteindelijk tot nieuwkomers die op die plek komen met nieuwe businessmodellen. »

 • De klant verandert

  De consument wordt steeds meer prosument. Burgers komen erachter dat hij alleen of in collectief zelf zaken kan produceren zoals energie, voedsel etc. en trekt daarmee de business naar zich toe. »

 • Een nieuwe tijd

  Verandering is van alle tijden maar waar we nu in terecht komen is een volstrekt nieuwe tijd. We leven in een een netwerksamenleving, waar mensen, burgers, bedrijven, eigenlijk iedereen, een oneindige variant aan connecties kan maken. En daardoor zie een versnelling in ontwikkelingen en een exponentiële groei van data. »

 • Trendfiles Talks – Jan Jonker

  Trendfiles Talks – Jan Jonker

  Over duurzaam ondernemen, de netwerksamenleving en nieuwe businessmodellen de invloed daarvan op installatiebedrijven. Jan Jonker, hoogleraar strategie en duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. »