Persoon: Juliette Walma van der Molen

 • Leven lang leren mentaliteit belangrijkste vaardigheid

  We weten niet zo goed wat de toekomst zal brengen op het gebied van technologische innovatie, maar we weten wel dat het heel erg hard zal gaan. Dat betekent dat de vakkennis die je nu opdoet in de opleidingen veel sneller dan nu, verouderd zal zijn. Een leven lang leren mentaliteit is dan de belangrijkste… »

 • Leven lang leren begint op de basisschool

  We moeten kinderen al op de basisschool vaardigheden en houdingen aanleren die cruciaal zijn om te kunnen functioneren in een maatschappij waar voortdurend geïnnoveerd zal worden. »

 • Trendfiles Talks – Juliette Walma van der Molen

  Trendfiles Talks – Juliette Walma van der Molen

  Trendfiles Talks met Juliette Walma van der Molen, hoogleraar talentontwikkeling, wetenschap en techniek aan de Universiteit Twente. Over het ontwikkelen van een leven lang leren mentaliteit in de bedrijven en het onderwijs. En het mislopen van een grote groep geschikte leerlingen voor techniekopleidingen als gevolg van stereotype beeldvorming. »