Dossier Duurzame inzetbaarheid

Hoe houd je je medewerkers gemotiveerd, gezond en productief zodat ze duurzaam inzetbaar zijn en niet alleen voor je bedrijf maar ook voor de branche behouden blijven?

Deze vraag heeft verschillende aspecten die allemaal een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld:

  • gezond, veilig en vitaal werken door een goed ARBO beleid en een leerrijke omgeving.
  • leven lang ontwikkelen in een stimulerende leercultuur.
  • talent (h)erkenning en ontwikkelen (Human Capital).
  • goed werkgeverschap door sociale innovatie en het bevorderen van grip op werk, geld en leven
  • het bevorderen van arbeidsmobiliteit door loopbaan begeleiding
  • bevorderen dat werknemers eigen regie over hun loopbaan en inzetbaarheid (kunnen) nemen.

Op Trendfiles komen deze onderwerpen op verschillende plaatsen terug. In het dossier duurzame inzetbaarheid zetten we deze content overzichtelijk bij elkaar.

Werkgerelateerd ziekteverzuim levert elk jaar een productieverlies op van ruim 3.000 mensjaren

(Rapport, 2023)

Duurzaam inzetbaar betekent gezond en vitaal werken. Uit cijfers blijkt de technische installatiebranche ieder jaar meer dan 3.000 mensjaren aan capaciteit te verliezen door werkgerelateerd ziekteverzuim. Dit blijkt uit een analyse van de arbo-cijfers in de technische installatiebranche door KBA in opdracht van Arbotechniek, Wij Techniek. Lees het hele rapport hier:

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/arbo-cijfers-voor-de-technische-installatiebranche.pdf

Kwaliteit werkplek steeds belangrijker onderdeel voor inzetbaarheid.

(Trendfiles themamagazine, 2022)

Los van het huidige tekort aan (vak)mensen heeft de arbeidsmarkt ook te maken met een andere fundamentele ontwikkeling. Mensen krijgen in toenemende mate andere inzichten over wat ze van hun werk verwachten. Loopbaanperspectief, autonomie in het werk, een betere balans tussen werk en privé zijn wensen die steeds vaker meespelen bij werknemers die op zoek zijn naar (ander) werk. En op een krappe arbeidsmarkt waar mensen wat te kiezen hebben wegen eisen met betrekking tot de kwaliteit van de werkplek steeds zwaarder. In het Trendfiles thema magazine bieden we inzicht in de nieuwe kijk op werk.

Lees het magazine hier:

https://trendfiles.wij-techniek.nl/magazine/

Zo denken werkgevers en werknemers in de TI-branche over arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

(Rapport, 2022)

Wij Techniek doet al jaren arbeidsmarktonderzoek en publiceerde in 2022 een analyse van de manier waarop in de technische installatiebranche, door werknemers en door werkgevers gedacht wordt over arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. In welke mate en op welke punten zijn werkgevers en werknemers het met elkaar eens en op welke punten lopen de meningen uiteen? Het rapport biedt hiermee belangrijke aanknopingspunten om het werk en het werken in de TI aantrekkelijker te maken.  

Lees het rapport hier:

Profiel TI-Branche en TI-beroepen, een analyse en rapportage op basis van onderzoek onder werknemers en werkgevers.

Werknemers betrekken bij de organisatie van het werk heeft positief effect op arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid.

(Trendfiles Talks – Frank Pot)

In deze aflevering van Trendfiles Talks vertelt Frank Pot, emeritus hoogleraar sociale innovatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen over de relatie tussen regelmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid en de invloed daarvan op de arbeidsproductiviteit en hoe leidinggevenden dat kunnen aanpakken in hun bedrijf.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/trendfiles-talks-frank-pot/

Leercultuur mist regie

(Artikel, 2020)

Om duurzaam inzetbaar te blijven gedurende de gehele loopbaan is het belangrijk kennis en vaardigheden actueel te houden. Omdat de ontwikkelingen snel gaan én bedrijven er bovendien verschillend op reageren of anticiperen wordt het voor het beroepsonderwijs steeds lastiger om hun leerlingen volledig voor te bereiden op de toenemende diversiteit aan de vraagkant. Hoewel er in de bedrijven verschillende leeractiviteiten plaatsvinden lijkt het nogal eens aan een duidelijke regie te ontbreken. In lang niet alle bedrijven is er sprake van een opleidingsplan of opleidingsbeleid. Leren vindt vaak plaats op ad-hoc basis en opgedane kennis wordt niet altijd overgedragen.

Lees het artikel hier:

https://trendfiles.wij-techniek.nl/leercultuur-ti-bedrijven-mist-regie/

Leercultuur inrichten is niet moeilijk maar autonomie en modern leiderschap zijn cruciaal.

(Trendfiles Talks – Joseph Kessels)

In deze aflevering van Trendfiles Talks Joseph Kessels, emeritus hoogleraar Human Resources en onderwijskundig leiderschap.

Over het belang en het inrichten van een goede leercultuur waarbij autonomie, nieuwsgierigheid en vertrouwen centraal staan. En over hoe je een leercultuur inricht en welke vormen van leren daar deel van uitmaken.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/trendfiles-talks-joseph-kessels/